Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Verejné obstarávanie – Poradenské služby pre obstarávateľa, OSO

Verejné obstarávanie – Poradenské služby pre obstarávateľa, OSO

Názov obstarávania: Verejné obstarávanie – Poradenské služby pre obstarávateľa, OSO
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov

Predpokladaná hodnota zákazky: 923 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 175.5 KB)