Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ZRUŠENÉ !!! AKTUALIZÁCIA !!! Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

ZRUŠENÉ !!! AKTUALIZÁCIA !!! Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

Názov obstarávania: Verejné obstarávanie bolo zrušené. !!! AKTUALIZÁCIA !!! Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 083,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): viac okresov
Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2014