Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Názov obstarávania: Telekomunikačné služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90
98012 Hrnčiarske Zalužany
IČO:00318795
DIČ:2021230211

Predpokladaná hodnota zákazky: 1400 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 443.8 KB)