Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 3800,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300.3 KB)