Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné lístky pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a projekt Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Stravné lístky pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a projekt Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice

Názov obstarávania: Stravné lístky pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice a projekt Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 15105,56 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 341.1 KB)