Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov

Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov

Názov obstarávania: Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Zámutov
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 15 Zámutov 434
Zastúpená: Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov n. T., 16324632/0200
Telefón: 0905837635
E – mail: zamutov@zamutov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1980 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 344.8 KB)