Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stavebné práce, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov

Stavebné práce, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov

Názov obstarávania: Stavebné práce, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 18278,94 EUR bez DPH
Typ: Stavebné práce
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012