Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Názov obstarávania: Spotrebný materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová
www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 499,85 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 337.7 KB)