Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Spotrebný kancelársky materiál a školiaci a učebný materiál

Spotrebný kancelársky materiál a školiaci a učebný materiál

Názov obstarávania: Spotrebný kancelársky materiál a školiaci a učebný materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Chartikano
IČO: 30854482
Kontaktná osoba: Róbert Rigó
Adresa: Dunajská Lužná 3/247, 900 42 Dunajská Lužná
Telefón: 0905 650 821
Elektronická pošta: chartikano.koordinator@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 250,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 250.2 KB)