Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Názov obstarávania: Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 19866 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 03.03.2017