Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Názov obstarávania: Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 6

816 43 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Matej Sudor

tel.: +421 2 2043 1110

e-mail: matej.sudor@ia.gov.sk

Príloha č 3 - Návrh na plnenie kritérií (typ súboru RTF, veľkosť 93 kB)

Príloha č 4 - Vzor referencie (typ súboru RTF, veľkosť 45 kB)

Predpokladaná hodnota zákazky: 18.800,- € bez DPH EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2016
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 423.2 KB)