Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS

Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS

Názov obstarávania: Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Predpokladaná hodnota zákazky: 8060,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2017