Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Servis motorových vozidiel

Servis motorových vozidiel

Názov obstarávania: Servis motorových vozidiel
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 580,80 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava II
Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2021