Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu

Riadenie projektu

Názov obstarávania: Riadenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Pribeta
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
Tel.: 035/7693101
Fax: 035/7693340
E-mail: obec@pribeta.sk
Web: www.pribeta.sk
Kontaktná osoba: Jozef Koša, starosta obce
Tel.: 035/7693101
E-mail: obec@pribeta.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 5296 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 298.3 KB)