Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu

Riadenie projektu

Názov obstarávania: Riadenie projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 86 Lenartov

Predpokladaná hodnota zákazky: 6255 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 367 KB)