Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Svätom Petre“,

Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Svätom Petre“,

Názov obstarávania: Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Svätom Petre“,
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Svätý Peter
Sídlo : Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Jobbágy, starosta
IČO : 00306436
E-mail : : sekretariat@svatypeter.eu
tel.035/7685285

Predpokladaná hodnota zákazky: 6500,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 466.4 KB)