Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Resocializačný program

Resocializačný program

Názov obstarávania: Resocializačný program
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Sídlo: Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 17488 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 51 KB)