Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Vyhláška č. 508/2009 - elektrotechnici“

Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Vyhláška č. 508/2009 - elektrotechnici“

Názov obstarávania: Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Vyhláška č. 508/2009 - elektrotechnici“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 3002.4 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 304.2 KB)