Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Rámcová zmluva na dodávanie spotrebného kancelárskeho materiálu pre národný projekt podporený z prostriedkov ESF prostredníctvom OP ZaSI „Podpora zdravotníckym zariadeniam“

Rámcová zmluva na dodávanie spotrebného kancelárskeho materiálu pre národný projekt podporený z prostriedkov ESF prostredníctvom OP ZaSI „Podpora zdravotníckym zariadeniam“

Názov obstarávania: Rámcová zmluva na dodávanie spotrebného kancelárskeho materiálu pre národný projekt podporený z prostriedkov ESF prostredníctvom OP ZaSI „Podpora zdravotníckym zariadeniam“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 8000 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 11.01.2012