Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita

Publicita

Názov obstarávania: Publicita
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33

Predpokladaná hodnota zákazky: 416.67 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 71.8 KB)