Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť

Názov obstarávania: Publicita a informovanosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 2260 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 391.9 KB)