Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť

Názov obstarávania: Publicita a informovanosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor. n.o.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2209 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 29.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 305.8 KB)