Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Propagačné materiály na zabezpečenie publicity a informovanosti o národnom projekte z ESF „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR

Propagačné materiály na zabezpečenie publicity a informovanosti o národnom projekte z ESF „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR

Názov obstarávania: Propagačné materiály na zabezpečenie publicity a informovanosti o národnom projekte z ESF „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava 15

Predpokladaná hodnota zákazky: 2490 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.6 MB)