Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektový manažér a finančný manažér

Projektový manažér a finančný manažér

Názov obstarávania: Projektový manažér a finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

ŠKB CEDENT Vranov, n. o.
Dobrianskeho 1639
093 01 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 922,40 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 4.1 MB)