Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Prieskum verejnej mienky

Prieskum verejnej mienky - Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde a Operačnom programe zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku ku koncu programového obdobia 2007-2013

Názov obstarávania: Prieskum verejnej mienky - Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde a Operačnom programe zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku ku koncu programového obdobia 2007-2013
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sekcia riadenia ESF
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 5050 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 295.8 KB)