Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Prenájom priestorov na Femkubátor

Prenájom priestorov na Femkubátor

Názov obstarávania: Prenájom priestorov na Femkubátor
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Občianske združenie Pyramída

Holubyho 12, Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 11250,00 EUR bez DPH
Typ:
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 213.4 KB)