Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Prenájom nebytových priestorov na realizáciu Veľtrhu práce - Job Expo 2013

Prenájom nebytových priestorov na realizáciu Veľtrhu práce - Job Expo 2013

Názov obstarávania: Prenájom nebytových priestorov na realizáciu Veľtrhu práce - Job Expo 2013
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 112000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): viac okresov
Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1 MB)