Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Preklad knihy z nemeckého jazyka do slovenského jazyka

Preklad knihy z nemeckého jazyka do slovenského jazyka

Názov obstarávania: Preklad knihy z nemeckého jazyka do slovenského jazyka
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.1 MB)