Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Prednášky projektu

Prednášky projektu

Názov obstarávania: Prednášky projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 00 331 023
DIČ: 2020784821
Telefón: 054/7863633
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan
e-mail: cepan@svidnik.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1667,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 83.2 KB)