Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice

Názov obstarávania: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, OSO
Kontakt: mirokov.orim@gmail.com, 0907 290 909
Web: www.jarovnice.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2184,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 339.9 KB)