Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné náradie

Pracovné náradie

Názov obstarávania: Pracovné náradie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4800,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 111.7 KB)