Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné a ochranné pomôcky

Pracovné a ochranné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné a ochranné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce
Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová
IČO: 00316512
DIČ: 2021115195
Telefón: +42147 4373 122
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 2916,67 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 230.6 KB)