Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné a ochranné pomôcky

Pracovné a ochranné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné a ochranné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová

www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 598,43 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 458.2 KB)