Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Práca s registračnou pokladňou

Práca s registračnou pokladňou

Názov obstarávania: Práca s registračnou pokladňou
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18. 984 01 Lučenec

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 89.7 KB)