Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v NITRE

Poskytnutie stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v NITRE

Názov obstarávania: Poskytnutie stravovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá tretej generácie v NITRE
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Predpokladaná hodnota zákazky: 1278 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119.8 KB)