Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR

Plán VO IA MPSVR SR

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. Štvrťroku 2013 (01.10.2013-31.12.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2013 (01.07.2013-30.09.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II. štvrťroku 2013 (01.04.2013-30.06.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2013 (01.01.2013-31.03.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán VO FSR 2013

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2013

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. štvrťroku 2012 (01.10.2012-31.12.2012)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II. štvrťroku 2012 (01.04.2012-30.06.2012)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2012 (01.01.2012-31.03.2012)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán VO FSR 2012

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2012

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. Štvrťroku 2011 (01.10.2011-31.12.2011)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2011 (01.07.2011-30.09.2011)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II . Štvrťroku 2011 (01.04.2011-30.06.2011)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán VO FSR 2011

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2011