Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » plagáty a logá

plagáty a logá

Názov obstarávania: plagáty a logá
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 1183,33 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 160.4 KB)