Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Palivové drevo

Palivové drevo

Názov obstarávania: Palivové drevo
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73 Prenčov

IČO: 00320943
v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 374,48 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 321.6 KB)