Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Organizačné zabezpečenie burzy práce JOB EXPO 2012

Organizačné zabezpečenie burzy práce JOB EXPO 2012

Názov obstarávania: Organizačné zabezpečenie burzy práce JOB EXPO 2012
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ústredie práce. sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8. 812 67 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.1 MB)