Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborník/konzultant na verejné obstarávanie

Odborník/konzultant na verejné obstarávanie

Názov obstarávania: Odborník/konzultant na verejné obstarávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 1200 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 398.2 KB)