Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborne spôsobilá osoba pre výkon verejného obstarávania

Odborne spôsobilá osoba pre výkon verejného obstarávania

Názov obstarávania: Odborne spôsobilá osoba pre výkon verejného obstarávania
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Autonovo. a.s.
Zvolenská cesta 40. 974 03 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 3000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 911.2 KB)