Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Názov obstarávania: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda č. 88. 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 2952 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 280.1 KB)