Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Názov obstarávania: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27. 974 05 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 1570 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 572.8 KB)