Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Obstaranie interiérového vybavenia

Obstaranie interiérového vybavenia

Názov obstarávania: Obstaranie interiérového vybavenia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 691,37 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 144.5 KB)

Príloha č.1