Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Obsluha a programovanie CNC strojov

Obsluha a programovanie CNC strojov

Názov obstarávania: Obsluha a programovanie CNC strojov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľčany

Predpokladaná hodnota zákazky: 9100 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 297.3 KB)