Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- materiál na program vedenia domácnosti II. (potraviny na varenie a pečenie)

Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- materiál na program vedenia domácnosti II. (potraviny na varenie a pečenie)

Názov obstarávania: Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- materiál na program vedenia domácnosti II. (potraviny na varenie a pečenie)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum Slniečko. n.o.

Farská 9. 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 209.7 KB)