Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nemecký jazyk pre pomocný personál v strojárskom a elektrotechnickom priemysle/Nemčina vo výrobe/pre výrobnú prax

Nemecký jazyk pre pomocný personál v strojárskom a elektrotechnickom priemysle/Nemčina vo výrobe/pre výrobnú prax

Názov obstarávania: Nemecký jazyk pre pomocný personál v strojárskom a elektrotechnickom priemysle/Nemčina vo výrobe/pre výrobnú prax
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9850 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 91.4 KB)