Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR

Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR

Názov obstarávania: Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 31 987,40 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012