Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup tonerov a valcov

Nákup tonerov a valcov

Názov obstarávania: Nákup tonerov a valcov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Verejný obstarávateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO: 308 54 687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Kubeková

Telefón: +421 2 2043 1203

E-mail: zlatica.kubekova@ia.gov.sk

Internet: www.ia.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 19968,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava II
Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2020