Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok

Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok

Názov obstarávania: Nákup kancelárskych potrieb a pomôcok
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 191,66 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 168 KB)